Viktigt att utreda vad teckenspråkiga och döva upplevt

Kunskap behövs om personer som använder de båda inhemska teckenspråken, det vill säga finskt och finlandssvenskt teckenspråk, samt om gemenskapen på bredare basis.

I sin insändare (HBL Debatt 26.4) säger Markku Jokinen och Kaari Mattila att regeringen måste ge teckenspråkiga en sannings- och försoningsprocess samt tar ställning till det arbetet som pågår inom statsrådet redan nu. Ärendet som Jokinen och Mattila lyfter fram är mycket viktigt. Därför står det i statsminister Marins regeringsprogram att statsrådet kommer att inleda en statlig försoningsprocess i fråga om kränkningar av dövas rättigheter i Finlands historia.

För att inleda en försoningsprocess krävs kunskap om vad som hänt. Statsrådets kanslis gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet producerar information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade styrningen och den praktiska verksamheten. För att få den kunskap som behövs har statsrådet beställt en utredning om de kränkningar som riktats mot gemenskapen för döva och teckenspråkiga. Inom forskningsprojektet går man tillbaka till början av 1900-talet för att utreda de kränkningar som skett och hur det påverkat gemenskapen. Kunskap behövs om personer som använder de båda inhemska teckenspråken, det vill säga finskt och finlandssvenskt teckenspråk, samt om gemenskapen på bredare basis. Till exempel döva personers hörande barn kan också ha påverkats av kränkningarna. Det är mycket viktigt att de döva och teckenspråkiga som både är föremål för utredningen och de som processen görs för är med.

När tillräckligt med kunskap finns att tillgå är det möjligt, tillsammans med gemenskapen för döva och teckenspråkiga, att ta ställning till hur själva försoningsprocessen går vidare.

Maria Soininen, regeringssekreterare, Corinna Tammenmaa, enhetschef, Enheten för självstyrelse och jämlikhet, Justitieministeriet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning