Viktigt att öva sig i ödmjukhet, god attityd, dialog och medmänsklighet

Bild: Wilfred Hildonen

Dialog är ett interaktivt möte. Det är att lyssna och tala. Att dela, förtydliga och förstå.