Viktiga villkor

Kontinuitet skapar trygghet. Det gäller både i det privata livet och inom näringslivet. Att veta vilka villkor som gäller och vad man har att hålla sig till gör helt enkelt livet lättare och ger också de förutsättningar var och en behöver för att kunna och vilja satsa i olika skeden av livet.

I företagsvärlden gäller det miljoner. Säg det bolag som vågar etablera sig i ett land där man inte vet vilka lagar som gäller om ett år. Eller som vill investera om risken finns att alla de uträkningar som låg till grund för beslutet ställs på huvudet om några månader? Lätt för otryggheten tankarna till länder med mindre utvecklade ekonomier där lagar ibland tjänar syftet att skapa välfärd för beslutsfattarna i stället för att gynna samhälleliga intressen.

Men inom energibranschen har företagen delvis fått leva med osäkerhet när politikerna både här hemma och i EU diskuterat utsläpp, miljö och säkerhet.

Regeringens beslut att lagstifta bort kol som bränsle i Finland är i det här sammanhanget lättast att förstå. Kol är ett fossilt bränsle och utsläppen av koldioxid måste ner. Samtidigt är det förståeligt att energiindustrin efterlyser politisk konsekvens när det gäller beskattning av olika energiråvaror och olika produktionsmetoder. För att investera behöver man säkerhet i villkoren till exempel för vindkraft.

Betydligt större summor rör det sig om då det gäller investeringar i kärnkraft, i biobränslefabriker eller i en gasledning mellan Ryssland och Tyskland.

Fennovoima har, utan att ha tillstånd att börja bygga ett kärnkraftverk, plöjt ner miljoner i markarbeten i Pyhäjoki och i planeringskostnader. På egen risk, säger politikerna. Uppfyller bolaget villkoren i principtillståndet blir det ändå svårt att backa från kärnkraftverket nu.

Nord Stream 2 har gjort upp sina planer baserat på gällande lagar i många olika Östersjöstater. I Finland är ledningsbolagets tillstånd en miljöfråga, EU, Sverige och Danmark tar upp också säkerhetspolitik. Nu behandlar Danmark en lag som eventuellt kan stoppa bygget.

Det är frågan om jätteinvesteringar där företagen måste veta vad de har att hålla sig till.

Tyskland är ett bra exempel på hur det går när villkor ändras abrupt. Att köra ner kärnkraften ökar utsläppen av koldioxid och kommer att kosta tyska staten miljoner i ersättning till kraftbolagen. För kontinuitet måste tyskarna ha åtminstone i sin eltillförsel.

Katarina Koivisto Administrativ redaktionschef

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33