Viktig seger för offentlighet

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Myndigheter måste följa reglerna för offentlighet också i samprojekt med företag.

Högsta förvaltningsdomstolen kom i måndags med ett avgörande som gäller myndigheter, företag och offentlighet. HBL:s Tommy Pohjola fick rätt gentemot Helsingfors stads trafikverk (HST) och Siemens.

Processen har tagit väldigt lång tid – nästan fyra år. Själva saken är inte längre aktuell, men principen är fortfarande lika viktig.

Det handlar om planerna på att automatisera metron i Helsingfors. Siemens var det företag som skulle genomföra automatiseringen. Det drog ut på tiden och hela projektet lades ned.

HBL:s reporter bad hösten 2012 med hänvisning till lagen om offentliga handlingar att få tillgång till brevväxlingen mellan HST och Siemens om automatiseringen och den reklamation HST gjort.

Det tog trafikverket över fyra månader att ta ställning till Pohjolas begäran. Pohjola fick bara tre dokument, medan alla andra förklarades innehålla affärshemligheter. HST hade vänt sig till Siemens som ansåg att de flesta handlingar innehöll affärshemligheter.

Det blev en lång rättsprocess. Helsingfors förvaltningsdomstol gav Tommy Pohjola rätt. HST nöjde sig med beslutet, men Siemens överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen HFD. Nu har HFD stannat för samma tolkning.

Offentlighetslagstiftningen gäller myndigheter och är viktig eftersom den ger medborgarna rätt att få insyn i olika beslutsprocesser. Det handlar alltså om insyn och demokrati.

Vi ser allt fler projekt mellan offentliga aktörer och privata företag och därför har HFD:s utslag stor betydelse. Vårdreformen medför krav på större insyn också i företag som bedriver sin verksamhet med offentliga medel.

Ansvaret för olika handlingars och dokuments offentlighet ligger hos myndigheterna. Utgångspunkten i lagen är att handlingar är offentliga. Motsatsen måste motiveras skilt för varje handling. Fler journalister och medier kunde följa Pohjolas exempel för att nöta in rätt praxis.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00