Viktig petitess

Det går inte att separera den försvars- och säkerhetspolitik som Finland bedriver via EU från den som tillämpas i andra riktningar.