Viktig ekonomisk expertis

Bild: Lehtikuva/EMMI KORHONEN

En ny ekonomisk toppskola kan ge lyhörda politiker hjälp att fatta rätt beslut.

Den sittande regeringen har tidigare varit känd för att ifrågasätta utlåtanden av sakkunniga, men på tisdagen konstaterade statsminister Juha Sipilä (C) att "han har märkt hur viktigt det är med kunskap baserad på forskning". Det sade han samtidigt som han kom med den goda nyheten att en spetsenhet i ekonomi inrättas i Finland.

Svenska handelshögskolan i Helsingfors ska tillsammans med Helsingfors universitet och Aalto-universitetet skapa en ny spetsenhet inom ekonomi – Helsinki Graduate School of Economics (HGSE). Statens tekniska forskningscentral, Finlands Bank och Undervisningsministeriet kommer att stödja skolan, som då den är i full gång 2022 ska ha 15 nya professurer.

Orsaken till satsningen på en internationell toppenhet i ekonomi är den växande efterfrågan på ekonomisk kompetens bland annat för konsekvensbedömning och planering av långtgående politiska beslut. Den växande mängden konsumentinformation och digitaliseringen kräver också fler högklassiga analytiker i företagsvärlden.

I HGSE kan samlas tillräckligt stor kritisk massa för stark ekonomisk forskning och fortbildning som hittills inte har varit möjligt i Finland.

Finansministeriet presenterade sin ekonomiska översikt kort efter att nyheten om HGSE hade kungjorts. Vi är inne i en snabb tillväxtfas, men trots det uppnås ännu inte balans i statsbudgeten, lån behövs också de närmaste åren.

De strukturella faktorer som försvagar de offentliga finanserna elimineras inte av det positiva konjunkturläget. Det krävs åtgärder och här är ekonomisk expertis nödvändig för att reda ut de ekonomiska konsekvenserna av dessa. Det ger viktig information innan de politiska besluten ska fattas.

Åtminstone statsminister Sipilä har nu bekräftat behovet av ekonomisk expertis och att politikerna bör lyssna på dem. En del finns att tillgå redan nu, lyssna gärna på dem innan den nya spetsenheten är verksam och producerar nya duktiga doktorer.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03