Viking Skys problem gjorde sjöräddningsövning högaktuell

Isbrytaren Fennica simulerade ett kryssningsfartyg med motorproblem under den internationella sjöräddningsövningen Polaris 2019 utanför Nystad. Bild: SPT/Mikael Piippo

Sjöräddningsövningen Polaris 2019 lockade fartyg och luftfarkoster från ett flertal arktiska länder till Bottenhavet på tisdagen. Viking Skys motorproblem utanför Norges kust och den efterföljande evakueringen för en dryg veckan sedan var i färskt minne.

Smattret från rotorbladen fyller luften när en norsk NH90-helikopter svävar ovanför isbrytaren Fennica och vinschar upp Johanna Hansen från fartygets däck.

Det blåser ett tiotal meter i sekunden och solen blänker i Bottenhavets vågor. Hansens luftfärd är över på en halv minut.

– Det var spännande. Jag kände mig trygg, men också lite tveksam. Tänk om linan hade gått av, säger hon efteråt.

Artikeln fortsätter efter videon.

Hansen var en av cirka 290 målpersoner som transporterades till Röda Korsets tillfälliga evakueringscenter vid Susiluoto sjöbevakningsstation i Gustavs under Arktiska kustbevakningsforumets sjöräddningsövning Polaris 2019.

Övningen arrangerades på öppet hav utanför Nystad på tisdagen och alla åtta medlemsländer i samarbetsorganet Arktiska kustbevakningsforumet deltog.

Målpersonerna i övningen Polaris 2019 evakuerades till Röda Korsets evakueringscenter vid Susiluoto sjöbevakningsstation i Gustavs. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Två år som ordförandeland

Polaris 2019 markerade slutet på Finlands tvååriga ordförandeperiod i Arktiska kustbevakningsforumet som är ett samarbetsorgan för kustbevakningsmyndigheterna i de arktiska staterna. Organet grundades år 2015.

– Verksamheten är ännu väldigt ung. Under vår ordförandeperiod har vi ökat samarbetet mellan de arktiska länderna och utvecklat gemensamma arbetssätt för eventuella krissituationer, säger kommendör Tomi Kivenjuuri, gränssäkerhetsexpert vid Gränsbevakningsväsendet.

Förutom för Polaris 2019-övningen har Gränsbevakningsväsendet stått värd för två stora, internationella möten per år under sin ordförandeperiod i Arktiska kustbevakningsforumet. Kivenjuuri uppskattar att ordförandeskapet orsakat tilläggskostnader på 30 000-40 000 euro för Gränsbevakningsväsendet.

Islands tur till näst

På torsdag ger Gränsbevakningsväsendet över ordförandeskapet till Islands kustbevakning. Den isländska kustbevakningens kommunikationschef Ásgeir Erlendsson tackar för ett gott arbete och säger att arktiskt samarbete är av stor vikt för Island.

– Vi är ett litet land och om någonting händer i de isländska kustområdena behöver vi hjälp av andra arktiska länder. Vår sjöräddningsregion är 1,9 miljoner kvadratkilometer stor, säger Erlendsson.

Enligt Erlendsson förfogar Islands kustbevakning över två fartyg, tre helikoptrar och ett flygplan. Flygplanet deltog i Polaris 2019-övningen utanför Nystad.

Enligt Ásgeir Erlendsson, kommunikationschef vid Islands kustbevakning, är Island beroende av arktiskt samarbete för att klara sig i krissituationer till havs. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Norskt fartyg fick ansvarsuppdrag

Scenariot i Polaris 2019 var att en eldsvåda hade brutit ut på ett kryssningsfartyg. Sjöräddningscentralen i Åbo som ledde räddningsoperationen, bad om stöd från andra räddningscentraler i det arktiska området.

Isbrytaren Fennica simulerade kryssningsfartyget i nöd. Sjöräddningscentralen i Åbo utnämnde det norska fartyget Nordkapp till on-scene commander (OSC), det vill säga den enhet som leder räddningsverksamheten på plats.

– Ofta brukar värdlandet för dessa övningar utse ett av sina egna fartyg till OSC men vi beslöt att ge ansvaret åt det norska fartyget för att bidra med ett extra övningselement, säger kommendörkapten Pentti Alapelto, chef för Gränsbevakningsväsendets kommunikationsavdelning.

Klockan halv sex på tisdagseftermiddagen kunde gränsbevakningen meddela att alla målpersoner räddats och att övningen var avslutad.

Viking Sky i färskt minne

Gränsbevakningsväsendet deltog i Polaris 2019 med bevakningsfartyget Turva och två H215-helikoptrar. Turva övade bland annat på nödbogsering av ett fartyg vars motorer inte fungerar.

Pentti Alapelto säger att Gränsbevakningsväsendet började planera Polaris 2019 redan för ett år sedan. I och med passagerarfartyget Viking Skys problem utanför den norska kusten i slutet av mars blev övningen utanför Nystad oväntat aktuell.

Artikeln fortsätter efter videon.

Målpersonerna i övningen Polaris 2019 evakuerades till Röda Korsets evakueringscenter vid Susiluoto sjöbevakningsstation i Gustavs. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Enligt Alapelto skulle den första helikoptern från Gränsbevakningsväsendet ha varit framme vid Viking Sky på sex timmar om norska räddningsmyndigheter hade bett om stöd från Finland.

– Om en liknande incident skulle äga rum i Finska viken skulle vi inte klara oss utan hjälp. Efter händelsen med Viking Sky gjorde vi en larmövning för att få reda på hur många helikoptrar vi skulle kunna få till olycksplatsen. Vi fick ihop elva helikoptrar från flera olika länder, säger Alapelto.

Polaris 2019 avslutades på tisdagen men fartygen som deltog i övningen ligger kvar i Aura å i Åbo på onsdagen innan de åker hemåt.

På torsdag och fredag ordnar Arktiska kustbevakningsforumet ett seminarium om maritim säkerhet i Logomo i Åbo.

Den internationella sjöräddningsövningen Polaris 2019 simulerade en situation där ett passagerarfartyg råkar i nöd i ett arktiskt havsområde. Övningen arrangerades av Arktiska kustbevakningsforumet i havsområdet utanför Nystad.

Medlemmar i forumet är Danmark, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA.

Räddningscentraler från alla medlemsländer i Arktiska kustbevakningsforumet deltog i övningen. Därtill deltog fartyg eller luftfarkoster från sex medlemsländer.

Fartygen som deltog i Polaris 2019 var Turva (Finland), Halli (Finland), Pansio (Finland), Nordkapp (Norge), Nadezjnij (Ryssland) och KBV 202 (Sverige). Isbrytaren Fennica (Finland) simulerade passagerarfartyget i nöd.

Dessutom deltog fyra helikoptrar i övningen. Två av dem var H215-helikoptrar från Gränsbevakningsväsendet och en var en NH90-helikopter från Försvarsmakten. Den fjärde var en norsk NH90-helikopter.

Därtill deltog ett isländskt Dash-8-flygplan och ett danskt Challenger CL-604-flygplan i övningen.

Källa: Gränsbevakningsväsendet

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning