Viking Lines aktieägare nöjda med styrelsen

Nästa år är det meningen att nybygget Viking Glory ska börja trafikera mellan Åbo och Stockholm. Bild: Viking Line

Viking Line är liksom andra rederier ett bolag i kris på grund av coronapandemin. Men rederiets aktieägarförening är nöjd med hur bolaget skötts under den svåra tiden, säger ordförande Patric Wiik.

För ett drygt år sedan grundade de mindre ägarna i Viking Line en aktieägarförening för att få sin röst hörd i rederiets beslutande organ. Medlemmarna i föreningen var missnöjda både med styrelsens sa...