Viking Line prickas för mutförseelse

En befälhavare på Viking Lines fartyg Cinderella har dömts för givande av muta av Stockholms tingsrätt. Bild: SPT

Två fartygsinspektörer och en befälhavare på Viking Line döms till dagsböter för mutförseelse. Huvudförhandlingen fördes i Stockholms tingsrätt för två veckor sedan.

Bakgrunden till brottet är en middag som två inspektörer från Transportstyrelsen blev bjudna på efter en inspektion på fartyget Cinderella. Incidenten inträffade under hösten 2017.

Det var ursprungligen Viking Lines anställda som själva slog larm om mutmisstankarna eftersom de misstänkte att inspektionerna inte gjorts enligt alla föreskrifter.

Både befälhavaren och inspektörerna dömdes till dagsböter på grund av middagen som var värd cirka 41,5 euro per person. Fyra personer deltog i middagen ombord på Viking Cinderella.

"Den i förevarande fall givna måltidens värde om cirka 450 kronor kan enligt tingsrättens mening inte anses vara så ringa att det inte är fråga om en otillbörlig förmån", skriver Stockholms tingsrätt i sitt domslut.

Viking Line överklagar domen

Tingsrätten slår därtill fast att det har förelegat ett tjänstesamband mellan middagen och fartygsinspektörernas tjänsteutövning. De två inspektörerna döms till 50 dagsböter på cirka 37 euro för tagande av muta. Befälhavaren döms till 50 dagsböter på cirka 55 euro för givande av muta. Alla har nekat till brott.

Viking Line gick på fredagskvällen ut med ett pressmeddelande för att meddela att bolaget kommer att överklaga domen.

"Vi är helt övertygade om att vår befälhavare genom detta inte har försökt att påverka tjänstemännen eller resultatet av inspektionen på något sätt", skriver Viking Line i pressmeddelandet.

Enligt Viking Line handlade middagen snarare om ett försök att "efter avslutat arbete i lugn och ro avsides, kunna diskutera och växla erfarenheter kring olika frågor gällande sjösäkerheten".

Viking Line har trots det skärpt sina interna instruktioner med tanke på motsvarande situationer i framtiden.

"Det framgår av domen att vår befälhavare genom middagen inte har försökt att påverka tjänstemännen eller resultatet av inspektionen på något sätt. Domen strävar snarare till att generellt skydda allmänhetens tilltro till att all myndighetsutövning utförs korrekt", anser Viking Line.

Fartygsinspektörerna hade i uppgift att inspektera fartyget Cinderellas säkerhet och arbetsmiljö.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning