Viking Line förbereder emission

Under sommaren ordnade Viking Line kryssningar bland till Kotka och till Hangö då det rådda begränsningar för trafiken på de ordinarie rutterna. Bild: Roni Rekomaa

Viking Line uppger att rederiet går starkt ur årets tredje kvartal och att likviditeten är god. Omsättningen under årets nio första månader var högre och resultatet betydligt bättre än för ett år sedan. Nu förbereder Viking Line en aktieemission.

Viking Line redovisar en omsättning för perioden januari-september som uppgår till 160 miljoner euro mot drygt 154 miljoner under samma tid i fjol. Rörelseresultatet var 30,5 miljoner och resultatet efter skatt 22,7 miljoner. För ett år sedan lyste både de siffrorna röda.

Viking Lines konkurrent Tallink redovisade på torsdagen ett positivt tredje kvartal, men årets första nio månader gick på minus för det estniska rederiet. Viking Line planerar nu en aktieemission främst riktad till de nuvarande ägarna för att stärka sin likviditet. Tallink genomförde en emission tidigare i höstas.

Enligt Viking Lines pressmeddelande tror ägarna på rederiet och på framtidsutsikterna. De största ägarna som totalt har över hälften av aktierna har förbundit sig att rösta för emissionen på den extra bolagsstämman i slutet av november. Målet är att få in omkring 50 miljoner euro.

Rederiet väntar sig en stabil efterfrågan på resor när coronapandemin ger med sig. Det nya fartyget Viking Glory har sjösatts och kommer att inleda trafik på rutten Åbo-Mariehamn-Stockholm i början av nästa år.

Årets tredje kvartal, juli-september, visar ett rörelseresultat på 26 miljoner euro. År 2020 var perioden förlustbringande. Början av året präglades av myndigheternas restriktioner som påverkade Viking Lines möjlighet att bedriva normal verksamhet då fartygstrafiken tidvis var kraftigt begränsad.

Under årets tredje kvartal ökade efterfrågan på resor mellan Finland, Åland och Sverige precis som hos konkurrenten Tallink. Trafiken mellan Finland och Estland begränsades fortsatt av myndighetsrestriktioner. Viking Line tror att den positiva trenden i efterfrågan på resor fortsätter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning