Viking Line dyker djupt

Utvecklingen inom rederibranschen är osäker. Arkivbild. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Viking Line redovisar ett rörelseresultat för 2020 som är nästan 50 miljoner euro negativt. Osäkerheten och coronapandemins negativa effekter fortsätter, skriver rederiet i sin bokslutskommuniké för fjolåret.

Viking Lines omsättning var i fjol 188,8 miljoner euro att jämföra med 496,4 miljoner år 2019. Rörelseresultatet var minus 49,3 miljoner euro (plus 17,4 miljoner 2019) och resultatet före skatter minus 52,9 miljoner (13,6 miljoner 2019).

De passagerarrelaterade intäkterna var i fjol 148,2 miljoner euro (448,4 miljoner), medan fraktintäkterna var 38,8 miljoner (45,6 miljoner). Driftskostnaderna minskade med drygt 41 procent till knappa 190 miljoner.

Någon resultatprognos för i år vill rederiet inte ge eftersom utvecklingen inom rederibranschen är osäker. Coronapandemin har påverkat Viking Lines resultat och likviditet väsentligt under 2020 och den negativa effekten kommer att fortsätta, skriver rederiet i sin kommuniké. Myndighetskrav, stöd, vaccineringsprogrammens effekter och därmed begränsningar i passagerartrafiken som hänger ihop med det, samt marknadens efterfrågan kommer att påverka Viking Lines verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Vd Jan Hanses konstaterar att coronapandemin medfört att koncernen tvingas rapportera ett negativt resultat under år 2020. Omvärlden har varit extremt ogynnsam för passagerarrederierna sedan slutet av fjolårets första kvartal, säger han i kommunikén. Det betydde drastiska ekonomiska konsekvenser.

"Årets utmaning var att bedriva en verksamhet då efterfrågan uteblev på grund av restriktioner och andra begränsningar. Passagerarvolymerna vek kraftigt i mars 2020 och i slutet av året kunde vi konstatera att vi tappat fyra miljoner passagerare. Vi tvingades på kort tid konstatera att i princip alla intäkter försvunnit medan en stor del av kostnaderna kvarstod. Av våra fyra verksamhetsben; frakt, personbilar, kryssningsresenärer och ruttresenärer, fungerade endast frakten normalt", säger Hanses i ett pressmeddelande.

Viking Line har koncentrerat sig på att dra ned kostnader så mycket som möjligt bland annat genom permittering av personalen. Statliga stödåtgärder har inneburit att rederiet kunnat begränsa sina förluster och likviditeten har tryggats genom ett likviditetslån och anstånd med amorteringar.

De två haverierna i fjol höstas då först Amorella i september gick på grund i Ålands skärgård och sedan Viking Grace i november strandstötte i närheten av Mariehamn hade bara begränsad effekt på resultatet. Fartygen kunde ersättas med Gabriella under reparationstiderna.

"Frågor kring passagerarnas trygghet har varit i fokus under året. Resenärernas och personalens säkerhet är högsta prioritet hos Viking Line, så också under rådande pandemi. Inom rederiet har vi sedan länge arbetat förebyggande gällande smittskydd" säger Hanses.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning