Vifta till med bibelbältet

Exempelvis i Nykarleby, Kronoby, Korsholm och Vasa skiljer sig inte religiositeten från övriga Svenskfinland.”

Läste en artikel på HBL.fi i midsommartider, "Efter omtvistad insändare: Forskare riktar skarp kritik mot uttrycket 'bibelbältet'" (HBL 20.6). Eftersom jag är uppvuxen i Sydösterbotten har jag också många gånger känt att uttrycket bibelbälte inte alltid är träffande och inte heller används med eftertanke och vetskap.

Som Andreas Häger och Sixten Ekstrand påpekar: "Bilden av det religiösa Österbotten bygger på kraftiga generaliseringar och fördomar".

Vi människor har benägenhet och dragning till att tänka oss att människor i allt från skolklasser till samhällsklasser är likadana, stöpta i ungefär samma form. I det svenska Finland finns dessutom den speciella politiska utgångspunkten att för det stora partiet är språket det viktiga, förenande. Visserligen sägs det ofta om SFP att det är högt till tak och brett mellan väggarna. Men visst är det en utopi att tänka sig att bara för att man har svenska som modersmål kan man samsas om och komma till kompromiss om samhällsfråga som samhällsfråga (inom samma parti).

Till råga på allt har alla i Svenskfinland inte ens svenska som modersmål, det kan vara Närpesdialekt eller någon annan dialekt som man egentligen vuxit upp med och präglats av. Vi i de svenskare delarna av Finland är naturligtvis väldigt olika – att konstatera det är att slå in öppna dörrar, vilket ändå tycks behövas år ut och år in.

Inte sitter jag själv heller med någon perfekt bild, men för mig personligen (och nu tänker jag inte på Åland) finns det en viss "geografisk" likhet mellan de tre större svenska områdena. Nämligen den att det finns tre vattendelare eller "nav"; Vasa, Åbo, Helsingfors, och det som finns norr och söder, öster och väster om nämnda städer. Ändå fjättras till exempel hela Österbotten med slängen "bibelbältet", rentav in på det nya årtusendet. Finns det hopp, månntro?

I intervjun sägs vidare, beträffande Österbotten: "Bortsett från Karleby, Jakobstad, Larsmo och Pedersöre är resten av landskapet lika religiöst eller sekulärt som Svenskfinland överlag. Exempelvis i Nykarleby, Kronoby, Korsholm och Vasa skiljer sig inte religiositeten från övriga Svenskfinland."

Trots att jag själv är uppvuxen rätt nära "bibelbältet" har jag ändå gjort mig skyldig till alltför vida svingar, jag har nog i praktiken inbegripit mer än bara Karleby, Jakobstad, Larsmo och Pedersöre i bibelbältet, av bara farten. Men nu är det dags för bot och bättring.

Jag är alltså bördig från Sydösterbotten, inte bara från Österbotten i stort. Det är en värld jag upplevt vida olik något bibelbälte. Själv tycker jag att det finns skillnader redan i Sydösterbotten, mellan Lappfjärd, Kristinestad, Kaskö och Närpes.

Det är kanske inte förvånande i sig att det i intervjun ändå talas mest om orterna från Vasa norrut. De sydligare kommunerna i Österbotten figurerar inte. Det är alltså på sätt och vis än en gång så att allt söder om Vasa inte riktigt finns, då man talar om Österbotten.

Gunnar Högnäs, Åbo

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning