Vidgade vyer skulle inte skada

Bakom mantran som "vi är bibeltroende" och "vi tar Bibeln på allvar" gömmer sig förtryckarulvarna, kamouflerade till fromma lamm.

"Det är något avskyvärt" används ju i bibeltexter om det mesta som tär på den manliga machozismon i Bibeln. Joakim Förars behandlar (HBL Debatt 10.2) begreppet som något autentiskt universalbevis på heterosexets överhöghet och helighet jämfört med homosexet.

Kanske vidgade vyer inte skulle skada? På tal om sex.

Avskyvärt, menar Bibeln (GT), är också att prästdöttrar har sex före äktenskapet. De ska brännas på bål. Heterosex är också så avskyvärt under kvinnans mensblödning att om mannen kommer i kontakt med kvinnans "blods källa" ska de båda avvisas ur sitt folk och döden dö. Kvinnor som klämmer män i skrevet under slagsmål, för att försvara sin egen man, blir en hand kortare fortare än kvickt. Den ska huggas av omedelbart nämligen.

Sen har vi ju den gammaltestamentliga ädelpärlan, att män inte ska ligga med män som med kvinnor. Det kan vi ju hålla med om, eller hur?

Med kvinnan låg man så att kvinnans underställdhet bekräftades. Och mannens primat. Att förnedra en jämställd annan man till kvinnoposition, jo nej. Gör inte det. Förena er rättvist och jämnstarkt i stället. I gemensamt samtycke och med integritet. Förtryck inte varandra.

Det problematiska med ifrågavarande passus, är långt mer kvinnosynen än att den skulle förbjuda homosexualitet. Det den gör är snarare att varna för förtryckarmentalitet fria män emellan. Det hade de heterosexuella avelsakterna monopol på.

Och hur är det i dag? Inom kristenheten? I Borgå stift och världen? Hur många kyrkliga medarbetare och kyrkobänksittare är det inte som fortfarande åberopar mannens överhöghet och rätt till att vara kränkaren, förtryckaren, den allsmäktige maskuline som nedlägger under sig allt som uppfattas som mindrebemedlat. Kvinnor, mjukismän, barn, naturen, de fattiga, de hemlösa, de ensamma, de gamla?

Underställdhetsläran är en plåga och förbannelse som vrider fast kön och sex och identitet i låsta positioner. Än i dag. Se bara på dubbelmoralen bland vissa biskopskandidater till exempel. Och i tänket hos Förars med gelikar. Bakom mantran som "vi är bibeltroende" och "vi tar Bibeln på allvar" gömmer sig förtryckarulvarna, kamouflerade till fromma lamm.

Monika Pensar Regnbågsmissionen, Helsingfors-Monå

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning