Video: Böle förändras, hänger du med? Så här navigerar du i nya Böle

Lokvägen löper under Böle station och köpcentret Tripla. Bild: Niklas Tallqvist

De nya vägavsnitten tar över en stor del av den trafik som går på Bölegatan.

Det pågående byggarbetet i centrala Böle har kommit till den punkten att några nya vägsträckor har kunnat öppnas. Det är frågan om ett avsnitt av Lokvägen samt trafiktunneln från Industrigatan till Lokvägen.

När man kommer mot Böle från söder, från Nordenskiöldsgatan, öppnar sig Lokvägen mot norr och svänger sedan in mot tågbanorna och Böle station. Där löper vägen under stationen och köpcentret Tripla och fortsätter norrut mot Stora smedjan.

Vid Stora Smedjan ändras trafikarrangemangen så att största delen av trafiken styrs till Lokvägen i stället för Bölegatan. Samtidigt får de som kör på Bölegatan väjningsplikt i korsningen med Lokvägen. Korsningen ska också få trafikljus.

Bild: HBL

Trafiktunneln från Industrigatan går under Bangårdsvägen och ansluter sedan till Lokvägen.

Gång- och cykelvägarna behåller sina nuvarande rutter av säkerhetsskäl tills köpcentret öppnar sina dörrar 17.10. I början av oktober behövs gatuområdena omkring köpcentret ännu för bland annat varuleveranser, meddelar Helsingfors stad i ett pressmeddelande.

– Över tre tusen människor arbetar på området. De färdigställer och inreder lokalerna och flyttar varor till köpcentret dygnet runt, säger projektchef Päivi Ahlroos i meddelandet.

Bild: Niklas Tallqvist

Utöver Böle station och ett köpcenter består Triplakomplexet av bostäder, kontorslokaler och ett hotell.

Tripla och Böle station öppnar 17.10. Samtidigt öppnar parkeringshuset under Tripla. Inkörsportarna finns på den norra och södra sidan om byggnaden.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning