Video: Aktias Schauman ser många risker inom ekonomin – men väldigt lite Finland kan göra

Aktias chefsekonom är oroad över skuldsättningen inom de offentliga finanserna, men har noterat att ingen är speciellt intresserad av att tala om hotbilder när ekonomin går på högvarv.

När Heidi Schauman analyserar utsikterna för den finländska ekonomin fäster hon inte stor uppmärksamhet vid konsumenternas starka förtroende för den egna ekonomin, eller deras positiva uppfattning om det allmänna sysselsättningsläget.

Konsumenternas uppfattning bygger delvis på det som skrivs och sägs i medier. Aktias chefsekonom är van vid att uttala sig och har noterat att de positiva nyheterna verkar ha företräde.

– Oberoende av vad man säger som är negativt syns det inte, säger Schauman.

Samtidigt har många lagt märke till att arbetsgivaren haft rekryteringsproblem, vilket ökar trygghetskänslan när det gäller ens eget jobb.

Det finns ovanligt många saker som kan rubba den goda tillväxten.

Medan handeln tror på tillväxt och konsumenterna upplever att det är alla tiders läge att låna, spara och köpa, sitter chefsekonomen och tolkar ekonomiska signaler från olika håll i världen. Räntor, exportkurvor och börskurser talar enligt Schauman ett tydligt språk just nu.

– Det finns ovanligt många saker som kan rubba den goda tillväxten.

Italien stor fråga

Heidi Schauman ser det politiska läget i Italien som en stor osäkerhetsfaktor.

– Det är svårare än brexit. Den offentliga sektorn i Italien är skuldsatt och privata företag är i dåligt skick. Vi befinner oss nära en situation där politikerna inte är redo att ta ansvar för att landet följer euroreglerna. Italiens problem är ett problem för hela kontinenten. Ett så stort land, mycket större än Grekland, är svårt att rädda.

Enligt Aktias chefsekonom Heidi Schauman är det sannolikt att tillväxten på kortare sikt fortsätter vara god. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Beträffande Grekland är tanken att landet ska stå på egna ben från augusti, när krisprogrammet tar slut. Schauman hör till dem som förespråkar skuldavskrivningar.

– Beräkningarna som visar att landet inte behöver skuldlättnader är för optimistiska, de utgår från att det aldrig blir lågkonjunktur. Även om Greklands offentliga sektor har återhämtat sig snabbare än väntat är den inhemska konsumtionen fortfarande blygsam.

USA kan avgöra

I Heidi Schaumans omvärldsanalys är det ändå USA som utgör den största riskfaktorn.

– Det går fort där just nu. Arbetslöshetsgraden är under 4 procent, inflationstrycket ökar. Risken för överhettning ökar.

Beroende på hur USA:s centralbank Federal Reserve då agerar, kan svallvågorna kännas i hela världen. Vissa indikatorer som Schauman tittar på ser nu ut som de gjort inför tidigare lågkonjunkturer, samtidigt är USA:s stimulanspolitik ny.

– På marknaden finns det en känsla av osäkerhet. Handelskriget visade hur känsligt förtroendet är.

Fakta

Aktias prognos

Finlands ekonomi växer med 2,6 procent i år och 2,2 procent nästa år. Det skulle betyda att Finlands bnp i höst är på samma nivå som den var 2008.

Världsekonomin växer med 3,8 procent i år och 3,7 procent nästa år. Skillnaden mellan utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier fortsätter att öka, tillväxtekonomierna växer snabbare.

Europeiska centralbanken ECB fortsätter med stödköp till december.

I väntan på att något händer – eller inte händer – utanför Finlands gränser, konstaterar Schauman att den starkaste tillväxten inom den inhemska byggbranschen verkar vara förbi medan utrikeshandelns tillväxt kan avta.

Kritiserar offentliga finanser

Chefsekonomen är lite oroad när hon jämför Finland med de övriga nordiska länderna.

– Det investeras mer i produktion i Sverige, medan man bygger i Finland. Vi vet att dagens investeringar är framtidens konsumtionskapacitet.

Det verkligt oroande enligt Schauman är Finlands skuldsättning.

– Trots att vi är inne på det tredje året med högkonjunktur är budgeten inte på hållbar grund. Om och när vi kommer in i en sämre period, vad händer då? Vi borde vara där vi var före 2008, med en skuld som motsvarar 30 procent av bnp. Då skulle vi ha en buffert.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33