Vid ruinens brant

Bild: Mostphotos

Höststormen drog in i det svenska medielandskapet medan stiltjen är oroväckande i Finland, skriver KSF Medias ansvariga utgivare Susanna Ilmoni.

Mediernas risiga framtid har redan länge varit en lågintensiv långkörare, men i veckan skruvades tonläget upp med flera oktaver i Sverige då Dagens Nyheter bredde på med en domedagsartikel om konkurrenten Mittmedias strategi efter sommarens vd-byte och påstådda effekter på både lokaltidningar och antalet anställda journalister.

Enligt DN funderar ledningen för Mittmedia, som driver 28 dagstidningar i hela Sverige, på att slå samman eller lägga ned flera av sina tidningar och omvandla samtliga morgontidningar till gratistidningar med kraftig frekvensnedgång. Redan under 2017 skulle 1 500 av koncernens 1 900 tjänster dras in och 75 procent av journalisterna skulle få gå.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke säger – och låter lite nymornad – till DN att hon är oroad över situationen i det svenska medielandskapet och för vilka konsekvenser krisen kan få på det demokratiska samhället i stort. "De svenska medierna står vid ruinens brant", enligt ministern. Stoppa pressarna, liksom.

Då ska vi ändå veta att man i Sverige för tillfället förbereder en ny presstödsproposition, och att den omfattande medieutredning som leds av Anette Novak och ska lämnas in till kulturministern inom ett par månader, eventuellt kommer att föreslå bland annat statligt stöd även för nätmedier. Sådant utreds inte hos oss, inte på en heltäckande nivå. Ändå är problemen minst lika många som de är gemensamma för hela mediebranschen i Norden och världen.

I Finland känns tystnaden dånande från regeringshåll. Visst, herrarna Satonen och Vanjoki har avlagt varsin medierapport och Yle har uppmanats att knyta fler samarbeten med kommersiella medier, men i övrigt verkar intresset för en medveten, progressiv och långsiktig mediepolitik lamt från beslutsfattarhåll.

Samtidigt grunnar vartenda medieföretag på mer eller mindre drastiska åtgärder för att överleva, och jobbar frenetiskt för att hitta nya produkter och affärsmodeller som bättre tjänar läsarna och användarna. Varenda tidningsägare och -vd våndas över hur man ska hantera risken för en så kallad "tipping point", en alltför stor obalans som uppstår när företagets digitala målsättningar inte uppnås i önskad takt och önskat omfång, samtidigt som minskade annons- och prenumerationsintäkter från en allt kostsammare papperstidning är ett faktum.

Digitaliseringen och globaliseringen i kombination med att också vår nationella monopoldistributör Posten är i trångmål och försöker hitta sätt att se över den dyra tidningsutdelningen borde få de allra största klockorna att börja ringa i granitborgen – åtminstone om beslutsfattarna vill satsa på ett samhälle som tror på en mångfald av fria medier som en garant för demokrati, bildning, kritisk granskning, sanning och tolerans.

För även om kunskap och demokratiska värderingar är gratis för envar av oss att anamma eller förkasta, står det samhället dyrt om ingen värnar om dessa.

Susanna Ilmoni Chefredaktör för HBL

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning