Via utmattning till insikt

Effektivitet. Eeva (Pirjo Luoma-aho) tar över på arbetscentralen med allvarliga konsekvenser. Maria Kuusiluoma och Tuomas Uusitalo som psykvårdspatienter i rehabiliteringsskedet.Bild: Mitro Härkönen

Värde och pris är inte samma sak, får Eeva lära sig i Masennuskomedia som utspelar sig på en arbetscentral.