Vi vill inte låtsas om det, men domedagsmaskinen står fortfarande i stand by

Följderna av ett kärnvapenkrig är närmast oöverskådliga – kanske så oöverskådliga att många "vägrar" vara medvetna om dem. Bilden är från USA:s provsprängning av vätebomben Castle Romeo på Bikiniatollen 1954. Bild: United States Department of Energy

I händelse av ett kärnvapenkrig skulle finländarna så gott som utrotas som en bieffekt av attacker mot strategiska ubåtar i vår närhet. Bibliotekarien Mikael Böök har läst en ny bok av Daniel Ellsberg, en av 1900-talets viktigaste visselblåsare.

Till bibliotekens uppgifter hör att välja ut och välja bort böcker. Det är knappast någon enkel uppgift och den diskuteras också intensivt då och då. Ofta har diskussionerna handlat om moraliska aspek...