Vi var vi då

Att samlas runt dödsbädden har för mig varit ett abstrakt uttryck, som omgetts av en djup rädsla inför livets slut.

För en dryg vecka sedan somnade min fru Leena in på onkologiska avdelningen på Vasa centralsjukhus. Fyra tunga dygn tog slut, efter fyra och ett halvt år med aggressiv njurcancer. Fina år, mesta...