Vi var så lika, men för dig blev London en dödsfälla

Dina vänner beskrev dig som snäll, som en kvinna med ett gott hjärta. Jag undrar ofta vad du sagt om du fått berätta din egen historia.

Vi flyttade till London då vi var lika gamla. Du reste med fartyg från Göteborg. Jag tog ett flyg från Helsingfors. Då du anlände var du tvungen att registrera dig. Du talade inte språket, men du hitt...