”Vi tar inte lätt på datastrulet”

Ett datafel drabbade metron, sjukvården och stadens telefoncentraler på tisdagen och onsdagen. Det dygnslånga problemet ska utredas noga.Bild: Lehtikuva/Panu Tuunala

Ett omfattande fel i telebolaget Elisas fiberoptik höll på att slå ut hela huvudstaden. Borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) lovar utreda ”allt”.

Det dygnslånga datafelet drabbade bland annat vården och kollektivtrafiken och tvingade Helsingfors sjukvårdsdistrikt HNS att höja beredskapen. Problemen var så stora att stadshuset startat olika utredningar som kompletteras av Elisas egna efterforskningar.

– Det är skäl att titta noga på detta. Helsingfors vill vara bäst i världen på alla möjliga sätt men nu var det nära att vi skulle slås ut helt, säger Jan Vapaavuori.

Enligt borgmästaren är det skäl att också granska informationen, den som ges åt allmänheten och den som ges till stadens anställda.

Genominformation förutspås ge bättre hälsa – men vad är ett genom egentligen?

Människans arvsmassa, hennes genom, är som ett bibliotek med oerhört mycket information. Därför väntas genominformation ge svar på många frågor om sjukdomar. 23.5.2018 - 00.00