"Vi skulle ha det bättre utan psykiatriker"

Psykiatrin behöver en revolution, anser Peter Gøtzsche. Bild: Niklas Tallqvist

Psykofarmaka gör mycket mer skada än nytta, enligt den danska professorn Peter Gøtzsche som lusläst branschens forskning. Hans rekommendation: minska användningen med 98 procent.

Om vi skulle använda två procent av de psykofarmaka vi använder i dag skulle vi leva längre och vara friskare. Antidepressiva ökar risken för självmord i alla åldrar, effekten av adhd-medicin är tveksam och läkarna ser inte skillnad mellan abstinenssymtom och sjukdom. Psykofarmaka är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer.

Detta är några av Peter Gøtzsches konklusioner efter att i åratal ha studerat test av psykofarmaka. Som professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet och föreståndare för Cochrane-centret i Norden (se faktaruta) är han väl insatt i vetenskapliga metoder.

Inom läkemedelsbranschen har han hittat opålitliga försöksmetoder och mörkade självmord. Samtidigt har han kommit i kontakt med förtvivlade anhöriga till unga och gamla som sökt hjälp för allt från adhd till sömnbesvär och sedan tagit livet av sig efter påbörjad medicinering.

På torsdagen var han i Helsingfors och höll bland annat en öppen föreläsning i Helsingfors universitet, inbjuden av Ficebo (Finnish centre for evidence-based orthopedics), som strävar efter att pröva och ompröva medicinska val. Intresset för hans budskap är stort, att döma av den fulla föreläsningssalen.

Populärt tema. Många kom till Peter Gøtzsches föreläsning, antingen för att inspireras eller för att kritisera. Bild: HBL

Läkemedel ingen lösning

I Gøtzsches bok Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse, som kom ut på svenska i höstas, finns det bilder på och historier om några av dem vars liv tagit slut efter att de ordinerades psykofarmaka.

– Typiskt för dessa självmord är att de är våldsamma.

Mellan samma pärmar argumenterar Gøtzsche metodiskt för hur han dragit de slutsatser som retar gallfeber på många psykiatriker. I boken berättar han också vilka alternativen är – hur man trappar ner på medicinering och försöker lösa problemen bland annat med psykoterapi.

– Tala med människorna. Respektera dem. Man kan lära folk bemöta livets utmaningar och undvika psykofarmaka. Läkemedlen är inte lösningen på psykiska problem, lika lite som alkohol eller opium är en lösning.

Om man använder psykofarmaka och tycker att man mår bra är det väl inget problem?

– Det kan du inte veta eftersom din hjärna har förändrats. Du tror att du är okej, men du kan inte bedöma det. Människor vill tro på något.

Gøtzsche har otaliga historier om människor som kontaktat honom efter att ha fasat ut medicinerna.

– De kan säga att de hör fåglar igen, att de har fått livet tillbaka.

Men att fasa ut läkemedel är inte lätt, det kan ta år. Gøtzsche är glad över att det nu ordnas kurser för patienter, läkare och anhöriga i Sverige och Danmark om hur man blir fri från psykofarmaka.

– Vissa läkemedel är så kraftiga att det räcker med att man missar en dos för att få abstinenssymtom, till exempel depression.

Psykiatrin i egen klass I boken namnger du psykiatriker och antyder att de är korrumperade. Du kallar psykiatriprofessorer silverryggar. Varför ett så fränt grepp?

– Det är roligt att kalla dem silverryggar, det beskriver ju hur de beter sig. Jag har alltid varit den lilla pojken som öppnar munnen om kejsarens nya kläder och kallar en spade för en spade.

Du fyller 68 i år. Vad händer när du går i pension, kan psykofarmakabranschen pusta ut?

– Nej, det finns många andra kritiker. Vi är på rätt väg men det går långsamt. Det händer också konkreta saker. I Danmark och Norge talar man nu om läkemedelsfria avdelningar och det görs dokumentärer som tar upp problematiken.

Peter Gøtzsche har inte bara synat psykofarmaka, just nu ligger bland annat studier av negativa effekter av statiner på bordet. Men psykiatrin är enligt honom i en egen klass.

– Inget är lika katastrofalt som psykiatrin, på grund av tron på läkemedel. Det finns inga andra medicinska specialiteter som gör mer skada än nytta. Många psykiatriker har byggt fantasier kring sin specialitet, men man kan inte diskutera med dem eftersom det blir en fråga om deras existensberättigande. Tillsammans med några kolleger har jag kommit fram till att det vore bättre om vi inte hade några psykiatriker.

Det Peter Gøtzsche vill diskutera snarare än yrkesgruppen är testerna, som visar att läkemedlen har effekt. Enligt honom göms resultat som inte önskas medan andra resultat bara visar en del av sanningen.

– Vi kan inte lita på läkemedelsindustrins tester. Mycket är pseudoforskning, som görs för att nå ett visst resultat.

Ett typiskt exempel som han lyfter fram är personer som får antidepressiva. Han säger att han inte har sett ett enda test som verkligen skulle vara relevant och hoppingivande ur patientperspektiv.

– Ett test kan visa att patienter mår bättre en månad senare. Men många skulle också ha mått bättre av sig själva, helt utan medicinering.

Kan läkemedelsindustrin och psykiatrin göra något för att skapa trovärdighet?

– Det är omöjligt, totalt omöjligt. När något är lönsamt gör folk det, så fungerar kapitalismen. Som läkemedelsföretag är det lönsamt att vara kriminell. Vi har sett kriminaliteten öka de senaste åren, det finns inget att göra åt det.

Menar du att det inte finns något alternativ?

– Jo, utvecklingen av läkemedel ska skötas av den offentliga sektorn. Alla patent bör upphöra, sedan ska det inte vara industrin utan samhället som sköter utvecklingen.

EXTRA: Med provokativa uttalanden som dessa förvånar det knappast att Peter Gøtzsche är omstridd. Läs mer om det i Annika Rentolas artikel från 2014.

Det är väldigt viktigt för Peter Gøtzsche att framhålla att åsikterna är hans egna. Han vill också påpeka att han inte tror på alternativ medicin. – Om det verkligen var medicin skulle vi kalla det medicin. Jag är en vetenskapsman, säger han. Bild: HBL

Globalt obundet forskarnätverk

Cochrane är ett globalt obundet forskarnätverk med 37 000 medlemma i mer än 130 länder. Många av forskarna är världsledande inom sitt område och jobbar vid kända universitet.

Archie Cochrane (1909–1988), som gett organisationen sitt namn, var en brittisk läkare som tidigt talade för evidensbaserad medicin.

Nätverkets syfte är att ta fram trovärdig kunskap om hälsa och vård, utan kommersiella kopplingar eller intressekonflikter. Medlemmarna hör till olika grupper, som har egen finansiering och egna webbsajter.

Grupperna, som systematiskt går igenom och jämför existerande forskning, finansieras av stater, organisationer, universitet, sjukhus, stiftelser och privata donationer. De tar inte emot pengar från kommersiella aktörer och många jobbar gratis.

Peter Gøtzsche är en av Cochranes grundare och chef för Cochrane Nordic. Men det är inte som representant för Cochrane som han kan ha åsikter om kliniska rekommendationer.

Hösten 2015 gick Cochranes högsta ledning ut med ett uttalande där de sa att det är fritt fram för Gøtzsche att tolka forskningsresultaten som han vill, men att han måste göra en tydlig skillnad mellan egen forskning och organisationens forskning. Enligt uttalandet finns det väldigt varierande åsikter om psykofarmaka inom Cochrane.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning