Vi skall inte censurera ord i onödan, eller göra dem olagliga

Eskimå är ett ord, och om vi överger detta så finns det ... nå, rätt många ord kvar.

Det har igen stormat om språket. Den senaste stormen i ett vattenglas gäller huruvida det är opassande att använda ordet "eskimå", till exempel när man hänvisar till en i Finland populär glasspi...