Vi ska göra mera för att lösa den globala inlärningskrisen

Man uppskattar att hälften av alla barn i världen inte har tillräckliga kunskaper i att läsa och skriva, trots att allt fler barn går i skola!

Vad är det man förknippar Finland med på andra håll i världen? Ishockey, Matti Nykänen, julgubben, klimatet? Min tippning är att det först och främst är vårt utbildningssystem. Det är många som...