Vi säljer ut våra barn

Låt oss nu fokusera på att döda corona. Tvinga sedan våra politiker till samma beslutsamhet för att stoppa den globala uppvärmningen.

Som pappa försöker jag disciplinera mig själv att närma mig så många företeelser som möjligt med ett dubbelt sinne. Med den vuxnes såväl som med barnets sinne.

Jag är imponerad av hur världen har tacklat coronaviruset. Oavsett vilka metoder som valts, och om de är rätt eller fel, har ansträngningarna varit enorma. Så reagerar vuxna människor och deras politiker när de står inför ett problem som hotar deras existens. Metoder implementeras som allvarligt påverkar hela samhällsstrukturen och de finansiella pelare som vårt samhälle står på. Och när jag tittar på det ur barnets perspektiv tänker jag; så reagerar vuxna när vuxna hotas.

Men vad sägs om den värld som våra barn står inför? Hur har vi vuxna mött våra barns existensutmaningar? Nu, inför risken att bli sjuk eller dö gör vi vuxna allt som forskarna har sagt till oss i flera år att vi borde göra för våra barn. Utan att göra det.

Vi är villiga att vända vårt samhälle upp och ner för att döda corona. Men vi är inte villiga att göra samma sak för våra barn inför den globala uppvärmningen med dess enorma konsekvenser. Låt oss nu fokusera på att döda corona. Tvinga sedan våra politiker till samma beslutsamhet för att stoppa den globala uppvärmningen.

Edward Blomstedt, Helsingfors

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning