Vi riskerar att stå där som efterkrigstidens kvinnor

"Tidsfrihet och platsmångfald kommer vi inte att hitta i det bakåtblickande."

Hösten 2016 flyttade vi med familjen till Vasa från Helsingfors. Leena hade cancer, men jobbade ännu. Det fick hon inte fortsätta med. Inte om hon inte minst fyra dagar av fem var fysiskt på pla...