Vi måste värna om välfärden

Privatisering av offentliga tjänster och skrotning av välfärdssystemet är inte lösningar på effektivitetsproblem.

Det nordiska välfärdssamhället har byggts med hårt och långsiktigt arbete. Det är just den här nordiska välfärdsmodellen som många andra samhällen eftersträvar. Finland är känt bland annat för sitt goda skolsystem och andra offentliga servicetjänster. Enligt en färsk rapport är Finlands social- och hälsovårdstjänster de bästa i hela Europa. Allt det här säger rätt mycket om det välfärdssystem som vi har, det är värt att vara stolt över det.

Människors lika värde och lika rättigheter är vad välfärden i grund och botten handlar om. Grundprincipen är att ta hand om de svaga och mest utsatta, men välfärdssystemet gynnar i själva verket alla i samhället.

Den nuvarande regeringen har haft som mål att skrota välfärdssystemet och genomföra privatiseringar av offentliga servicetjänster och till och med national egendom. Man menar att reformerna effektiviserar dessa tjänster och tillgängligheten av dem. Samtidigt har regeringen drivit en nedskärningspolitik som skadar de mest utsatta i samhället, såsom barnfamiljer, pensionärer och studeranden.

Regeringens politik är oansvarig och har katastrofala konsekvenser. Vi kommer att vara i samma situation som i USA om regeringens dröm om ett välfärdssamhälle till ett välgörenhetssamhälle förverkligas. Ett sådant välgörenhetssamhälle där de svaga och mest utsatta måste tigga för att kunna överleva, mindre bemedlades barn inte kan gå i skolan och skaffa sig kunskap och utbildning, och där sjuka människor inte alls har råd att gå till läkare eller köpa mediciner.

Vill vi ha ett välgörenhetssamhälle? Svaret ska vara absolut nej! Vårt samhälle genomgår en fas som är full av ökade inkomstskillnader, fattigdom, marginalisering och ojämlikhet. Brödlinjer är redan ett bra exempel på denna utveckling. Och folk som måste välja mellan mat och medicin får inte glömmas, eftersom också sådana människor existerar i vårt samhälle.

Privatisering av offentliga tjänster och skrotning av välfärdssystemet är inte lösningar på effektivitetsproblem. Naturligtvis kompletterar privata tjänster offentliga tjänster och de får finnas inom ramen för rimlighet. Men det får inte betyda att man får skada välfärdssamhället. Det skulle leda till ojämlikhet, vilket är svårt att åtgärda. Var och en bör också i fortsättningen ha tillgång till god utbildning och kvalitativ hälsovård. Var och en bör ha rätt till ett skäligt uppehälle. Dessa är välfärdssamhällets grundpelare, så låt inte någon skada dem. Vi måste värna om välfärden så att var och en har det bra och känner sig trygg i sin tillvaro.

Veronica Kalhori Esbo

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46