Vi måste tala mer med varandra över Skiftet

Bild: Robert Jansson/Arkiv

Åland blev utlovat en ny självstyrelselag till självstyrelsens 100–årsjubileum i fjol, men den låter vänta på sig. Ålänningarna är inte nöjda med hur den nu håller på att utformas. Det finns överlag skäl att bygga upp bättre relationer mellan landskapet och riket.

Lagtingets talman Bert Häggblom konstaterade i sitt traditionella nyårstal att det förslag till självstyrelselag som president Tarja Halonens kommitté kom fram till tycks urvattnas alltmer. Enligt Häg...