Vi måste be om de svenska tjänsterna – annars gör vi oss själva en björntjänst

Språkbarometern visar om det är sol eller storm i de språkliga relationerna. Bild: Mostphoto

Den färska Språkbarometern visar att svenskspråkiga i minoritetsställning ofta låter bli att be om service på svenska. Att be om en lagstadgad rätt är inget att skämmas för.

Språkbarometern görs vart fjärde år på beställning av Justitieministeriet, och används som en grund för den språkberättelse som publiceras under varje regeringsperiod.Barometern är en enkät som riktas...