”Vi kan inte vänta tills den sista pappersälskaren ligger på Sandudd”

Bild: HBL-arkiv/Tor Wennström

Det talas ofta om det journalistiska hantverket när det kommer till traditionella medier, men hur definierar man en skicklig digital journalist? Den gåtan fortsätter mediehusen att försöka lösa i takt med att lönsamheten sjunker.

Förutom Olav S. Melin är tre andra mediekännare på plats för att ge sin synpunkt på mediekrisen i Svenskfinland. Mediekonsult Mats Kockberg, Hufvudstadsbladets chefredaktör Susanna Ilmoni och kommunikationskonsult Lars Rosenblad. De är överens om att Finlands mediepolitik bör förbättras, bland annat med återinfört presstöd och en sänkning av mervärdesskatten.

Melins rapport fokuserar på så kallad gammelmedia, vilket många av debattörerna kritiserar. Är papperstidningen fortfarande prioritet ett eller passé? Mats Kockberg tycker att journalistiken är en oerhört konservativ bransch, som har vetat om vartåt det barkar redan på 90-talet, men inte tagit digitaliseringen på allvar. Han får medhåll av sin konsultkollega.

– Att hänga sig kvar vid pappret är så tramsigt, säger Rosenblad.

Ilmoni visualiserar HBL:s räckvidd i de olika kanalerna och det är Facebook som når överlägset flest läsare.

– Jag tycker inte att man kan utesluta sociala medier från en medieanalys. Olika åldersgrupper prioriterar olika kanaler.

– Vi kan inte vänta tills den sista pappersälskaren ligger på Sandudd, säger Ilmoni.

Melin motiverar med att det är pappret som fortfarande drar in intäkterna. Annonserna i den digitala rymden är bara bulkvara.

– En bra lokaltidning är ett bra annonsforum. Man kan inte negligera papperstidningen, men den får gärna komma ut bara till veckoslutet, säger Melin.

Vad gäller Hufvudstadsbladet är Ilmoni av annan åsikt. Det är den enda svenskspråkiga papperstidning i Finland som utkommer sju dagar i veckan, och därmed en ovärderlig nyhetskälla för många. I synnerhet för dem som inte konsumerar digitalt innehåll. Hon tycker inte att man måste välja antingen eller. Pappret kan fortsätta vid sidan om kreativa digitala lösningar.

– Jag tror inte att papperstidningen går något gruvligt öde till mötes, men vi som jobbar i mediehusen måste absolut bli bättre på att lyssna och prova på nya sätt. Ambitionen finns definitivt, säger Ilmoni.

De unga har länge varit den största utmaningen, vilket professor Tom Moring lyfter upp. Han tycker att diskussionen och pamfletten förbiser en viktig och alarmerande aspekt: mediehusens obefintliga demokratifunktion för de unga. Papperstidningen upplevs som en dammig kvarleva för många unga, men det betyder inte att unga skulle bry sig mindre om nyheter.

– De unga läser sällan papperstidningen innan skolan, och när de kommer hem har de ofta hobbyer och annat att göra. Det är ohemult att tro att ungdomarna tar tag i morgontidningen senare på kvällen, säger Rosenblad.

Både han och Ilmoni bekräftar att det är andra vanor och kanaler som intresserar de unga. Dessutom föredrar yngre generationer ofta globalt innehåll framom Svenskfinland.

Ny nyhetsbyrå

Svensk Presstjänst (SPT) har varit verksam redan länge, men kommer att expandera och utvecklas samtidigt som KSF och HSS Media avslutar sitt samarbete med Finska Notisbyrån.

– Jag hörde Svensk Presstjänsts nya chef Anna Back på radion och det är en fantastisk nyhet att den finlandssvenska mediebranschen tänker framåt. Rädslan för att missta arbetsplatsen påverkar journalistens kreativa arbete, säger Kockberg.

Rosenblad gläds också över samarbetet, men tycker att man borde satsa större.

– Den nya nyhetsbyrån är ett ypperligt exempel på operativt samarbete, men känns lite fjuttigt. Betyder det implicit att man vill men inte vågar gå samman till ett enda mediehus, undrar Rosenblad.

Rosenblad lyfter flera gånger upp Helsingin Sanomat som en modell för en välfungerande digitalisering. Han uppmuntrar finlandssvenska medier att söka efter exempel och samarbeten också utanför ankdammen.

– Vi kan inte ha det här navelskåderiet när vi skapar skalfördelar, säger Rosenblad.

Ilmoni är i rollen som chefredaktör för HBL hoppfull och ser nya SPT som ett resultat av en lång strävan efter samarbete. I och med att Finska notisbyrån drar nitlotten i den här omstruktureringen uteblir deras omfattande sport- och utrikesbevakning. Ilmoni svarar på hur HBL har tänkt hantera bortfallet.

– Vi köper redan nu in stora delar av vårt utrikesutbud från svenska TT och det kommer vi att fortsätta med. Dessutom kommer Svensk Presstjänst att ta in frilansuppdrag från folk ute i världen. Sporten är ett större frågetecken.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03