Vi kan inte hindra att Vladimir Putin, uttalat eller outtalat, betraktar Finland som rysk intressesfär

Ryska pansarfordon övade utanför Rostov-na-Donu, cirka 100 kilometer från Ukrainas gräns, på onsdagen. Bild: TT-AP

"De närmaste månaderna visar hur stor roll intressesfärerna spelar när det förhandlas om den europeiska säkerhetsordningen."

President Sauli Niinistös uttalande att "intressesfärer hör inte hemma i detta årtusende" är en deklaration som förtjänar all uppmärksamhet som en komponent i Finlands utrikes- och säkerhetspoli...