Vi har rätt till en närbelägen vårdcentral

Aldrig tidigare har vi gått till kommunalval med så här många frågetecken kring social- och hälsovården som nu. Förverkligar regeringen sin social- och hälsovårdsreform flyttas beslutanderätten från kommunerna vad gäller hela den sektorn. Även vi i Grankulla har all orsak att navigera rätt för att garantera en fungerande hälsovårdscentral. Speciellt för barnfamiljer och de äldre är denna fråga av stor betydelse.

Valfriheten inom vården kan vara en lösning för att garantera att vi användare har en reell möjlighet att välja den lokala hälsovårdscentralen, men om valfriheten innebär att det är producenterna av vården som väljer för vår del har något gått fel.

För invånarna är det centrala inte vem som upprätthåller hälsovårdscentralen, men som skattebetalare har vi rätt att kräva en närbelägen central som kan erbjuda en god kvalité på vården.

Har inte regeringen förstått detta är den inte mogen sin uppgift att genomföra social- och hälsovårdsreformen.

Johan Johansson SFP, Grankulla

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning