Vi har färre cigaretter men mera snus i bagaget

Resandeinförseln av snus ökade med 23 procent i fjol jämfört med året innan. Bild: SPT

I fjol minskade resandeinförseln av cigaretter med 30 procent medan resandeinförseln av snus ökade med 23 procent.

Finländska resenärer förde i fjol in cirka 351 miljoner cigaretter och cirka 17,5 miljoner dosor snus. Resandeinförseln av cigaretter minskade med 30 procent medan resandeinförseln av snusdosor ökade med 23 procent jämfört med året innan, meddelar Finansministeriet utifrån en intervjuundersökning.

Undersökningen av resandeinförseln ger emellertid inte någon information om professionell olaglig införsel.

Införseln av cigaretter har följts upp med hjälp av enkäter sedan 2006. Under uppföljningsperioden har resandeinförseln minskat. Resandeinförseln var störst år 2008 då den uppgick till drygt 800 miljoner cigaretter.

Resandeinförseln av snus undersöktes första gången år 2009. Resandeinförseln av snus har under uppföljningsperioden ökat från 5,7 miljoner dosor till 17,5 miljoner dosor.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning