Vi har ett utbrett diskriminerings- och rasismproblem i Finland

Speciellt vanligt är det att bli offer för trakasserier på olika offentliga platser, i arbetet eller som arbetssökande.

Mordet på George Floyd som utfördes av uniformerade poliser i tjänst, har trots coronaepidemin gett upphov till en historiskt stor och global rörelse för antirasism och jämlikhet: Black Lives Ma...