Vi har ett ständigt ökande kolförråd och positiv kolbalans i våra skogar

Bild: Wilfred Hildonen

Anders Sirén har helt rätt (HBL Debatt 15.11) då han framför att man får en snabb ökning av skogens kolförråd genom att upphöra med skogsavverkningar. Denna ökning fortgår fram till skogens klimaxstadium då träd dör i samma takt som unga träd förhoppningsvis växer upp i stället och kan uppta den koldioxid de förmultnande träden avger.

Det intressanta i den forskning Sirén relaterar till är att den påvisar att vårt uthålliga skogsbruk kan ge en större klimatnytta med ett tidsperspektiv på över 100 år, det vill säga just den tidshorisont vi inom skogssektorn jobbar med. Kampen mot klimatförändringen är naturligtvis inte över på ett sekel, utan kommer av nödtvång att fortgå i all framtid så länge vår civilisation varar på jorden.

Slutsatsen är alltså att det med tanke på klimatet på lång sikt (över 100 år) är det bästa att fortsätta med ett uthålligt skogsbruk ad infinitum och på så sätt fortsättningsvis ösa ur skogens "kolbrunn". Man behöver sålunda inte "gömma sig bakom felaktiga påståenden om att skogsavverkningarna skulle vara bra för klimatet", vilket Sirén påstår mig göra samtidigt som han bevisar att jag har rätt i och med sin hänvisning till rapporten från Umeå universitet! Resultatet av COP26 påvisar även med all tydlighet att vi knappast heller någonsin kommer att bli helt kvitt utsläpp från fossila källor.

Sirén ondgör sig över att jag lyfter upp ett ekonomiskt perspektiv på hans förslag att freda 50 procent av skogarna. Det är trots allt en realitet att det är pengarna som är drivkraften i samhällsmaskineriet och utan ekonomiska incitament är det i praktiken omöjligt att föra en effektiv kamp mot klimatförändringen. Detta bevisade klimatmötet i Glasgow med all tydlighet. Sirén hävdar att en fredning av hälften av Finlands skogar skulle kosta "enbart 2 procent av Finlands bnp". Då beaktar han enbart den egentliga skogssektorn som sysselsätter cirka 60 000 personer, men bortser från kringservicen som håller ytterligare 80 000 personer med arbete. Oberoende av procentsats uppstår frågan om vem som skulle bekosta kalaset? Ytterligare skattepålagor?

Sirén skriver att vi skall sluta "eliminera våra skogar" innan vi försöker påverka skövlingen av regnskogarna! Vet han alls vad han uttalar sig om? Det senaste halvseklet har den årliga avverkningsmängden i våra skogar inte en endaste gång överskridit tillväxten – sedan 2010 har avverkats endast cirka 65 procent!

Vi har således ett ständigt ökande kolförråd och positiv kolbalans i våra skogar. I IPCC:s rapport AR4 finns en mycket beskrivande graf över kolbalansen från skogarna i respektive världsdel som påvisar att Europas skogar redan nu de facto är en kolsänka och har globalt en i det närmaste försumbar betydelse. Menar naturligtvis inte att det är egalt hur vi bedriver vårt skogsbruk, men realiteterna bör sättas i rätt proportion.

Sirén framför i sitt inlägg starka dubier mot skogens substitutionseffekt. Det faktum att skogen i dag står för 21 procent av Finlands energiförsörjning bemödar han sig inte ens om att bemöta mera ingående än att strö ut förvirrande dimslöjor genom att dra in nativitet och invandring i debatten. Anmärkningsvärt är emellertid att IPCC i flera sammanhang uttryckligen betonar just skogens substitutionseffekt. Den som är intresserad att fördjupa sig i klimatpanelens syn på skogen hittar info på nätet med sökord "ipcc forestry". Till exempel betonar IPCC i sin rapport AR4 det uthålliga skogsbrukets roll, inte enbart för energiförsörjningen utan överlag dess betydelse som alternativ till fossilbaserade och fossilslukande produkter.

I rapporten framförs bland annat skogens betydelse som råvarukälla för byggnadsindustrin. Med hänvisning till forskningsresultat i Sverige och Finland framför man att kolutsläppen från byggande kunde minskas med 20 procent genom att bygga av trä i stället för stål och betong! Man bör kunna utgå ifrån att IPCC baserar sina rapporter på gedigen refereegranskad forskning – forskning som Sirén tydligen, åtminstone delvis, anser vara pseudovetenskapliga beställningsarbeten. Han riktar därmed allvarliga misstankar mot hela det vetenskapliga samfundets trovärdighet – ett samfund han själv tillhör. Han insinuerar direkt att vetenskapssamhället är korrupt och producerar forskningsresultat på beställning. I och med detta ser jag det som fullständigt meningslöst att fortsätta debatten och sätter därför punkt här.

Carl-Johan Jansson, Ekenäs

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning