Vi förstår inte ens att skämmas

Det är skamligt hur vi bemöter romerna i demokratins och jämlikhetens världsdel, och vi förstår inte ens att skämmas.

I Finland har vi en välfärdsstat. Jag älskar vilka möjligheter det ger och – jag medger – jag ler då jag läser riksdagsvalskandidaternas historier där just välfärdssamhället och de möjligheter d...