Vi finsklärare gör vårt allra bästa

Bild: Wilfred Hildonen

I en artikel i Svenska Yle 11.2 kritiserar gymnasiestuderande undervisningen i finska för att vara alltför koncentrerad på grammatik. Tyvärr saknades lärarnas synvinkel helt i artikeln.

"Det som vi alla ändå kommer att behöva använda finskan till är att prata. Nu lär vi oss inte det, och man blir osäker då man ska prata då man tänker på grammatiken", uppger de intervjuade studerandena.

Vi håller helt med om att det muntliga är och ska vara en viktig del av undervisningen i finska. Däremot innehåller påståendet två beklagliga missförstånd.

I dagens språkundervisning är målet inte ett grammatikaliskt felfritt tal. För talförmågans del är målet att kunna kommunicera obehindrat och välja sitt språkbruk enligt situation och samtalspartner (den europeiska referensramen för språk, CEFR). Detta övas mångsidigt inom gymnasieundervisningen i finska, speciellt inom den valfria muntliga kursen som enbart innehåller muntliga övningar.

Av de intervjuade studerandenas utsago kan också läsas att skriftlig förmåga i finska inte skulle vara särskilt viktig för de unga.Trots detta siktar många studerande både på goda vitsord i studentprovet i finska, där skrivförmågan testas i hög grad, och på en framtid inom arbetslivet i Finland.

Inom de flesta branscher är det svårt att klara sig i Finland utan att kunna skriva finska ordentligt. Även många tvåspråkiga studerande har brister i sin skrivförmåga eftersom de ofta skriver finska nästan enbart under finsklektionerna. Då är det en effektiv genväg att lära sig sådana grammatikaliska fenomen som passar ens egen språkliga utvecklingsnivå, speciellt då det gäller ett språk som finska där former har stor betydelse för hur läsaren tolkar en text.

Lärarna i finska gör ett fantastiskt jobb för att de svensk- och tvåspråkiga studerandena ska ha lättare att uttrycka sig både i tal och skrift i Finland i sitt framtida liv. Lärarna utför sitt arbete ofta utan färdiga läromedel utan att räkna timmar. Vi finsklärare arbetar tillsammans för att skapa ännu fler kreativa övningar, både muntliga och skriftliga, och tar gärna emot idéer också av studerande.

Till de studerande säger vi: finska är inte alltid det enklaste av språk, men var målinriktad. Fokusera på vad du kan, inte på vad andra kan, och utveckla det som behöver utvecklas. Läs något på finska. Ta mod till dig och tala när du har möjlighet – det behöver inte bli rätt första gången. Om problem uppstår, tala konstruktivt med din lärare. Vi finns till för dig.

Veikko Latvakangas ordförande Jenni Hanhinen-Skog vice ordförande Marc Blumenthal, Nina Hildén-Silvennoinen, Sara Nyholm, Nina Pelkonen styrelsemedlemmar Finsklärarföreningen

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning