Vi får inte trolla bort demokratin

Wager, Mazzarella och Hertzberg kunde alla förena sig i en kritik av det politiska ledarskapet, landets regering och statsminister.

Merit Wager för en finurligt formulerad (HBL 27.4), men i sak förvirrad argumentation angående myndighetsförfaranden i asylbeslut.

Hon önskar svar från andra än Merete Mazzarella och Leo R. Hertzberg. Jag uppfyller gärna Wagers önskan.

Wager försvarar Migrationsverkets asylbeslut med att påpeka meddebattörernas brist på insyn i Migris verksamhet. Wager saknar med största sannolikhet själv den insyn i Migris förfaranden hon beskyller opponenter för att sakna kunskap i.

Utrikesministeriet klassar flera av de områden som Migri klassar som trygga otrygga. Man kan utan större sakkunskap sluta sig till att ifall två myndigheter gör vitt skilda bedömningar angående tryggheten att vistas på samma geografiska område måste rimligtvis åtminstone den ena av dem ha fel.

Att myndighetsbeslut görs utifrån riktlinjer, det vill säga lagar, bedömningar och förordningar vilka gjorts under ett politiskt ledarskap gör dem till politiska beslut. Bakom dem döljer sig ett politiskt ansvar.

Wager, Mazzarella och Hertzberg kunde alla förena sig i en kritik av det politiska ledarskapet, landets regering och statsminister som i sista hand är ansvariga för den förda politiken. Den strider som många på HBL:s debattsida redan konstaterat mot många av rättsstatens principer och internationella avtal som Finland har förbundit sig till. Dessutom är det emot alla humanistiska grundprinciper.

Dessutom har bland annat vår statsminister uttryckt sig så att han och hans regering i praktiken skjutit över politiskt ansvar på myndigheter och tjänstemän. Det här är farligt för demokratin eftersom det lätt orsakar en diskussion där ansvaret för den förda politiken och de fattade besluten inte tydligt framgår i offentligheten.

Varför en person som enligt egen utsaga har "en lång erfarenhet" av asylförfaranden väljer att föra en förvirrad debatt utifrån premisser som en person med erfarenhet av verksamheten med säkerhet inte kan hålla för sanna är däremot obegripligt. Men jag antar att det här främst är ett uttryck för Wagers privata politiska åsikter.

Karl-Mikael Grimm ordförande, Helsingfors Centerunga

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning