"Vi får inte ge terrorister det de vill ha" – svår balansgång för medier efter masskjutningarna

Medierapporteringen vid terrordåd kan skapa rädsla om man inte sätter händelsen i ett större sammanhang. Flödet av bilder ger lätt en känsla av att man inte är säker någonstans, trots att terrordåd är relativt ovanliga. Bild: Drew Angerer/Lehtikuva-AFP

När medier rapporterar om terrordåd är det viktigt att sätta händelsen i ett större sammanhang – annars spärman på onödig rädsla, säger forskare. Manifest ska inte spridas, det spelar gärningsmännen i händerna.

– Det är en balansgång mellan att inte undanhålla allmänheten information, men inte heller hjälpa terrorister att få uppmärksamhet. För ett terrordåd som ingen uppmärksammar är ett misslyckat dåd.

Det säger Bengt Johansson, professor vid Göteborgs universitet och en av redaktörerna till boken "Allt tyder på ett terrordåd – Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinion", som analyserar mediebevakningen av terrordådet

I lördags sköts 20 personer ihjäl i ett köpcentrum i El Paso i Texas. Mindre än ett dygn senare sköts nio personer ihjäl i Ohio. Skjutningen i El Paso var en av de dödligaste i modern tid i USA och utreds nu som ett terrorbrott.

I samband med terrordåd måste man vara försiktig med att sprida manifest och bilder för att inte ge gärningsmännen den uppmärksamhet de vill ha, säger Bengt Johansson. Bild: Johan Wingborg

"Man får aldrig ge terrorister det de vill ha", skriver Dagens nyheter i sin ledare på tisdagen. "Därför ska vi i möjligaste mån vägra dem den personliga uppmärksamhet de så hett suktar efter. Låta bli att sprida deras förvirrade manifest och fåfänga, noggrant utvalda foton."

– I USA-fallet har jag inte letat, men heller inte sett, länkar till gärningsmannens manifest i rapporteringen. Efterhand har vi lärt oss hur medie- och delningslogiken fungerar och är i dag mycket försiktigare, säger Johansson.

Men trots det stora medieuppbådet kring terrordåd – och nu masskjutningarna i USA – tenderar oron som rapporteringen skapar inte hålla i sig på lång sikt, säger Johansson. Däremot blir den mer permanent om den hela tiden upprepas, det vill säga ju fler nya attacker och dåd som sker.

Svår balansgång mellan viktig och skadlig information

Vid ett terrordåd ställs medierna ofta inför ett dilemma där man måste väga strikt nyhetsvärderingstänkande mot ett etiskt och samhälleligt förhållningssätt, säger Lars Nord, professor i politisk kommunikation och centrumledare för forskningscentret Demicom vid Mittuniversitetet.

Efter ett terrordåd ställs medierna ofta inför ett dilemma där man måste väga mellan strikt nyhetsvärderingstänkande och ett etiskt och samhälleligt förhållningssätt, säger Lars Nord Bild: Åke Johansson

– Såklart ligger det i mediernas intresse att till exempel intervjua Breivik om hans tid i fängelset, det anses vara en god nyhet. Frågan är om det är bra och vad följderna kan vara ur ett samhälleligt perspektiv, säger Nord, och syftar bland annat på så kallade copycats.

Mediebevakningen av terrororganisationer gränsar till sensationalism, skriver den australiska terrorforskaren Michael Jetter i en artikel för Global coalition against Daesh. Stor medial uppmärksamhet kan enligt honom främja rekrytering till terroristorganisationer och locka anhängare.

Samtidigt som man inte ska överexponera det här kan man heller inte vara tyst om det, säger Lars Nord.

– När sådana här fruktansvärda saker händer undrar alla varför det har hänt, och om människor lever i ovisshet kan det skapa ännu större rädsla.

Karakteristiskt för terrorrapportering är att händelseförloppet står i centrum, medan artiklar som sätter händelsen i ett större sammanhang är mindre vanliga, visar studien "Fyra terrordåd, fyra mediebilder" av Nord och två andra forskare. Det här kan bidra till en ökad rädsla, säger han.

– Händelsen i sig är så dramatisk – med jakt på terrorister och offer som ger vittnesmål – att medier ger ganska lite plats att sätta händelsen i ett större sammanhang och föra en diskussion om hur farligt samhället egentligen är och varför dåden sker. Vi måste komma ihåg att terrordåd är relativt ovanliga.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning