Vi bör satsa på försvaret ytterligare

Då Vladimir Putins Ryssland ockuperar områden i andra suveräna nationer, så som Krimhalvön, är det beklämmande att vi inte är Natomedlemmar.

I sin insändare (HBL Debatt 23.2) ifrågasätter Herbert Walther regeringens planerade satsning på jaktplan för 25–30 miljarder euro. Walther menar att då konflikter mellan väst och öst uppstår i Norden förvandlas Finland till någon form av gråzon i frågan. Om inte 101 år av finsk historia kan ge ett tydligt svar åt Walther på var Finland står i en konflikt mellan väst och öst i skarpt läge blir det svårt att diskutera denna fråga över huvud taget.

"Finlandisering" är den internationellt använda termen för när en liten nation anpassar sig till en större granne, vilket Paasikivi–Kekkonen-linjen gick ut på. Vem kan glömma notkrisen, då president Kekkonen tvingades avbryta ett statsbesök i USA för att återvända till Finland 1961? Att Walther då uppmärksammar att han inte finner "den ryska hotbilden från svenska tiden som relevant för vår tid" gör det väldigt märkligt att argumentera för att Finlands engagemang i den globala blockpolitiken är tvetydig. Finland anpassade sig till Sovjetunionen för den intrikata geopolitiska ordningen under kalla kriget, men relationen till Sovjetunionen existerade inte på grund av någon kärlek till den kommunistiska regimen.

Den finländska suveräniteten är inte en självklarhet, och det är bekymmersamt att vi så enkelt viftar bort geopolitiska hot med stöd av andra globala problem som råder. Ju längre bort vi kommer från en tid då Finlands självständighet inte var självklar, desto mera börjar vi tumma på vår självständighet. Vi tar den för given. Då Vladimir Putins Ryssland ockuperar områden i andra suveräna nationer, så som Krimhalvön, är det beklämmande att vi inte är Natomedlemmar. Att det dessutom finns ett utbrett motstånd gentemot försvarsmakten och Nato finner jag ytterst beklagligt.

Regeringens planerade satsning är välkommen, och de övningar Finland hållit tillsammans med Sverige och andra Natoländer är vitalt. Finland bör snarast verka för ett inträde i militäralliansen och dessutom öka tillskotten till försvarsmakten. Endast med dessa nödvändiga steg kan vi vara säkra på att Finland har en stabil allians i en värld där de geopolitiska konflikterna kommer oss allt närmare.

Theo Herold Uppsala, Sverige

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning