Vi blir museala, kära du

Bild: Hildonen

I Finland finns minst 50 000 registrerade veteranbilar, eller museifordon som de också kallas. De är bevarade historiska produkter från bilens olika decennier. Bilar från 1990 kan bli museifordon efter nyår. För en del av oss var det helt nyligen.

Museifordon är minst 30 år gamla, har en billig försäkring och ska besiktigas vartannat år. Man får köra dem trettio dagar per år, vilket ofta är tillräckligt för en hobbybil som framför allt ska vara...