Vi betalar för att slippa andra människor

Bild: Wilfred Hildonen

Många av våra största utgifter i livet är förknippade med att komma undan andra människor. Samtidigt är ensamhet en växande folksjukdom.

Jag köpte en flygbiljett och erbjöds då möjligheten att för tre euro extra välja en plats på planet.Tjafs, tänkte jag först, men mindes sedan en tidigare flygresa från Doha till Kampala då jag satt me...