Vi behöver veta mer om könad värnplikt

Försvarsminister Antti Kaikkonen sade i fjol att han kommer att grunda en parlamentarisk kommitté som ska undersöka den allmänna värnpliktens framtid. I denna undersökning kommer genus också att tas upp och där finns också ett behov av att forska i hurdan påverkan den könade värnplikten har i arbetslivet och samhället i sin helhet.

Försvarsmaktens personal brukar påstå att försvarets ledarskapsutbildning är av stor nytta i beväringarnas framtida liv och då speciellt i arbetslivet. Svenska Yle frågade i fjol verkställande direktö...