Vi behöver inte mera progressivitet i beskattningen

Statminister Marins förslag om en progressiv kommunalskatt är dåligt av många skäl.

Kommunalskatten är en plattskatt i teorin. I praktiken har den en progressiv natur genom olika avdrag som leder till att många inte alls behöver betala kommunalskatt.

En verklig progression i kommunalskatten skulle betyda att kommuner som redan nu har ett dåligt skatteunderlag skulle lida ytterligare. Deras finansiering skulle minska. Kommuner som har det bra i dag skulle få ökade intäkter.

Detta vore man tvungen att kompensera med statsandelar. Den statliga inblandningen i kommunekonomin skulle öka. Transparensen, förutsägbarheten och de förtroendevaldas möjligheter att styra ekonomin skulle minska. Det är inte en god utveckling.

Det sagt är det klart att vi inte gagnas av en progressiv kommunalskatt. I synnerhet som den skulle slå till mot dem som man synbarligen strävar att hjälpa – de svagaste kommunerna.

Anders Adlercreutz, svenska riksdagsgruppens ordförande, SFP, Kyrkslätt

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning