Vi behöver inte medaljer

Toppidrotten har utvecklat sig till en näringsgren

HBL (9.9) en utförlig artikel i detta ämne. I synnerhet Olympiakommitténs ordförande kräver mer pengar för toppidrotten av staten, för att klara sig i den internationella konkurrensen. Medaljskörden har varit skral de sista åren.

Detta är ett faktum men inget problem. Medaljer behöver vi inte, då de inte påverkar vårt leverne på något sätt.

Problem är däremot att vi rör på oss för lite, i synnerhet ungdomarna. Därför skall de skattemedel, som beviljas för idrott, ges till motionsidrott. Det finns ungdomar som gärna skulle delta i till exempel ishockey, men inte har råd med den kostsamma utrustningen.

Toppidrotten har utvecklat sig till en näringsgren. Den skall klara sig utan skattepengar, men med reklaminkomster och privat understöd. För de senare nämnda finns ju till exempel Olympia-fonden till, antar jag.

Sten von Troil diplomingenjör, Grankulla

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning