Vi behöver fler studieplatser i Nyland

Bild: Wilfred Hildonen

Vårens blivande studenter planerar just nu var de vill studera efter studentexamen. Får man en studieplats i Finland eller skulle det vara förnuftigare att söka studieplats utomlands?

Det är naturligtvis viktigt för oss alla att motivera våra ungdomar att sträva efter sina drömmar. Tyvärr har det blivit ännu svårare att få en studieplats i Finland. Bara en tredjedel av alla sökande får en studieplats vid en högskola eller ett universitet. De populäraste ämnena är fortfarande bland annat medicin, företagsekonomi och konst.

På arbetsmarknaden är det fortfarande brist på till exempel lärare i förskolor och kvalificerad personal inom social- och hälsovårdsbranschen.

I Finland börjar man studera relativt sent och man studerar ganska länge. Antalet ungdomar med akademisk utbildning är 41 procent mot 44 procent i andra OECD-länder. Brist på studieplatser har lett till en anhopning av ansökningar. I förra årets gemensamma elevantagning fanns det studieplatser för 48 000 medan antalet sökande var cirka 152 000.

Vi behöver studieplatser i hela landet, men situationen är särskilt oroväckande i Nyland. Befolkningen i Nyland ökar snabbt men antalet studieplatser har inte ökat i samma takt. Även om 32 procent av de utexaminerade studenterna kommer från Nyland, finns bara 24 procent av studieplatserna vid yrkeshögskolor och 27 procent av studieplatserna vid universitet här. Det betyder att många nyländska ungdomar fyller studieplatser i andra regioner i Finland eller åker utomlands för att studera.

År 2014 och 2015 var nästan två tredjedelar av dem som åkte utomlands från Nyland. Allt fler av dessa studerande kommer inte att återvända till Finland.

Ur geografisk synvinkel är Finland ett stort land. Därför är det helt naturligt att studieplatser behövs inte bara i huvudstadsregionen utan också i andra städer. När vi närmar oss 2040-talet ökar befolkningen emellertid bara i Nyland. Det betyder att också allt fler arbetstillfällen borde finnas här. Om allt fler finländare i framtiden kommer att bo i Nyland, borde inte också ett ökat antal studieplatser finnas här?

I slutet av år 2019 lämnade jag in ett skriftligt spörsmål om detta problem till regeringen, men ministerns svar var en stor besvikelse för mig. Finansiering till nya studieplatser finns inte.

Finland behöver kunniga och välutbildade unga för att bygga framtiden för oss alla. Utbildning av hög kvalitet måste vara en av våra högsta prioriteter. Vi har inte råd att driva våra ungdomar utomlands.

Beslutsfattarna och framför allt regeringen måste ta detta problem på allvar. Tillräckliga finansiella resurser måste reserveras för nya studieplatser.

Pia Kauma Riksdagsledamot (Saml) Stadsfullmäktigeledamot Esbo

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning