Vi behöver fler kor, får och getter

Bästa och billigaste sättet att minska antalet skogsbränder är att hålla kor, getter och får ute i brandfarliga områden.

Klimatet värms upp och skogarna brinner. Kroatien, Montenegro, Spanien, Portugal, Italien, Kalifornien, Kanada och många andra platser har drabbats av skogsbränder under de senaste veckorna. Många bränder startar sporadiskt av solreflexer, många tänds avsiktligt och några få tänds av blixtar.

Skogarna brinner där det är torrt och där det finns torr undervegetation som kan fatta eld. Bästa och billigaste sättet att minska antalet skogsbränder är att hålla kor, getter och får ute i brandfarliga områden. Inte då det finns torrt gräs, utan då det finns nytt saftigt näringsrikt gräs. Gräs återhämtar sig alltid efter betning, och betningen ger också plats för andra växter. Låga torra buskar och torrt gräs, som nästan alltid gör att skogsbränder kan starta, hålls däremot borta.

Miljoner gräsätande djur och tiotusentals moderna herdar som skulle producera ekologiskt, närproducerat kött på olika håll i värden skulle säkert vara det mest ekonomiska, ekologiska och klimatsmarta sätt att minska antalet skogsbränder.

Men metanen då? Metanen som kor rapar upp när de idisslar? Inget problem. Ruttnande gräs bildar också metan så att gräset tas till vara av ett betande djur gör ingen skillnad. Och djurens avföring bildar ny jord som innehåller metanätande mikroorganismer.

Också i Finland kunde vi ha tusentals (kanske hundratusentals) fler betande djur för att förbättra markkvaliteten och för att minska på importen av intensivproducerat kött.

Thor-Fredric Karlsson Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03