Vi behöver den fysiska banken

Bild: Flickr - Images Money

Banken som vi kände den håller på att hamna på museum. Bankstrejken är ett led i kedjan.