Vi behöver bildning – men hurdan?

Filosofen Jonas Ahlskog har varit redaktör för boken Människans allsidiga utveckling och leder Svenska folkskolans vänners projekt Bildningskraft. Bild: Pia Pettersson

Några gemensamma nämnare bör förmodligen till exempel vi finländare ha i vår bildning, så att vi bättre kunde förstå varann, skriver Bo Pettersson i sin recension av bildningsantologin Människans allsidiga utveckling.

Den nordiska bildningsdiskussionen kommer till Finland med en angelägen essäsamling om hur bildning är väsentlig för både individ och samhälle.I en artikelserie i HBL har Åbo Akademi-docenten i filoso...