Vi arbetar dagligen för att stävja klimatförändringen!

I sin insändare (24.8.2021) för Dan Björkqvist fram vikten av att så fort som möjligt minska utsläppen för att stävja klimatförändringen. Jag och Svensk Ungdom kunde inte vara mer av samma åsikt. I IPCC:s senaste rapport framkommer tydligt att vi inte längre kan vänta med de konkreta åtgärderna för att minska på utsläppen, utan att Finlands riksdag och regering behöver agera nu. Vi ser redan effekterna av klimatförändringen, både genom ökade extrema väderförhållanden och hur stora naturfenomen, som Golfströmmen, rubbas. Därför är Svensk Ungdom starkt av den åsikten att Finland måste minska sina utsläpp för att uppnå Parisavtalets målsättningar.

Svensk Ungdom har redan länge påtalat en mer ambitiös klimatpolitik och på många håll lyckats. Bland annat är vi det första ungdomsförbundet som skrivit ett miljö- och klimatpolitiskt program. Vi ser miljön som ett av de viktigaste politiska områdena, där internationellt samarbete och nationell innovation är avgörande för att stoppa klimatförändringen. För att uppnå en miljövänligare och mer hållbar värld måste miljön tas i betraktande i all politik.

I sitt valprogram inför sommarens kommunalval stadgar också Svenska folkpartiet att alla Finlands kommuner ska vara klimatneutrala år 2030. Det är en mycket ambitiös målsättning som också kräver åtgärder på alla nivåer.

En solklar och effektiv åtgärd är att torven fasas ut så fort som möjligt. Av jordbrukets utsläpp härstammar mer än hälften från torvmarker, trots att de utgör enbart en tiondel av Finlands totala åkerareal. Det är därför uppenbart att vi behöver ta till åtgärder som att återställa torvmarker till sitt ursprungliga skick eller att genom växtföljden sluta odla ettåriga grödor på marken och på så sätt minska utsläppen.

En ambitiös miljö- och klimatpolitik är något som Svensk Ungdom länge förespråkat. Svenska folkpartiet är definitivt ett parti som vill gå i bräschen för miljö och klimat och har också en mängd aktiva beslutsfattare som dagligen arbetar för dessa frågor.

Frida Sigfrids Förbundsordförande för Svensk Ungdom

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning